• Aanmelden
Er werd een probleem ondervonden tijdens uw terugbelverzoek.
Uw aanvraag voor de demonstratie is voltooid. U ontvangt een download link per email.
Ik wil mijn activiteit beheren en daarbij besparingen maken!
De Ciel Oplossing bestaat uit 2 programma's om het dagelijks beheer van uw activiteit te verwezenlijken: Ciel Boekhouding Premium en Ciel Commercieel Beheer Premium.
655 € Excl.BTW

Ciel Boekhouding Premium

De + van Ciel Boekhouding!

 • INTUICIEL!
 • Verstuur uw BTW-aangifte via Internet
 • Automatische afdruk van uw leveranciersoverschrijvingen!
 • Met een simpele klik roept u de vervaldagbalans op van de te betalen facturen of van de te ontvangen schulden van uwklanten!
 • In één oogopslag kan u de toestand van uw onderneming raadplegen dankzij de boordtabel!

Snel startklaar

 • Laat u begeleiden door de assistenten: instellen van uw boekhoudkundige parameters, invoer van de eerste verrichtingen…
 • Rechtstreekse toegang tot de belangrijkste functies van het programma dankzij de ontdekkingsmodus
 • Gebruik het minimum genormaliseerd boekhoudplan
 • Geniet van talrijke voorbeelden om te oefenen
U voert na enkele minuten uw eerste boekingen in!

Vereenvoudig uw dagelijks beheer

 • Een versnelde invoer van uw boekingen dankzij de automatische berekening van de BTW, het boekingssaldo en de tegenboekingsrekening
 • Vermijd onaangename verrassingen: in één klik kunt u de vervaldagbalans met de te betalen leveranciersfacturen afdrukken
 • Controleer uw financiële verrichtingen
 • Stuur op een eenvoudige en efficiënte manier aanmaningen naar de klanten met achterstallige betalingen
U hoeft geen informaticus of boekhouder te zijn!

Bespaar heel wat tijd

 • Stuur uw activiteit dankzij de boordtabellen en automatische indicatoren en grafieken
 • Verstuur uw BTW-aangifte, BTW- en Intracommunautaire listings via Internet
 • In één oogopslag kunt u verschillende verplichte administratieve documenten afdrukken: grootboek, balansen, dagboeken…
 • Automatische berekening van de jaarrekening en de resultatenrekening
 • Stuur uw volledige boekhouding per e-mail door naar uw accountant
U beperkt de tijd die u zou besteden aan administratieve rompslomp!

Model specifiek voor VZW’s

Extra aan het standaard model voor commerciële bedrijven, biedt Ciel Boekhouding een model dat beantwoord aan de noden voor de VZW’s:

 • Minimum boekhoudplan voor VZW
 • Afdruk van de balans en resultatenrekening voor VZW

Ciel Commercieel Beheer

De + van Ciel Commercieel Beheer!

 • Navigatie eenvoudigmet INTUICIEL!
 • Een offerte omzetten in factuurmet een simpelemuisbeweging!
 • Met één enkele klik de lijst afdrukken van alle klantenbestellingen die nog moeten geleverdworden!
 • Beheer automatisch de RECUPEL recyclagebijdrage
 • Ciel VindAlles omalles terug te vinden via één klik: e-mails, offertes, facturen, documenten, ...

Snel startklaar

 • Laat u begeleiden door de assistenten: aanmaak van uw dossier , opstellen van de eerste offertes en facturen, balans van de verkopen op het einde van het jaar
 • Onmiddellijke toegang tot de belangrijkste functies dankzij Intuiciel©
 • U kunt uw werkmethodes behouden en uw artikelen en diensten op dezelfde manier ingeven als bij een tekstverwerker of een spreadsheet.
 • U kunt uw eerste documenten onmiddellijk afdrukken dankzij de meegeleverde modellen die u kan voorzien van uw eigen logo
In slechts enkele minuten kunt u uw eerste factuur afdrukken!

Vereenvoudig uw dagelijks beheer

 • In één oogopslag kunt u de situatie van uw onderneming raadplegen aan de hand van de boordtabel en de grafieken inzake de evolutie van uw verkopen, uw marge…
 • Onmiddellijk de klanten inlichten dankzij het gedetailleerde overzicht dat toegankelijk is via de klantenfiche: offertes, facturen, creditnota’s, betalingen…
 • Vermijd heringaves, met één klik zet u de offerte om in een factuur of een bestelbon… alle informatie wordt automatisch overgenomen!
 • Bepaal op een eenvoudige manier de kortingen per klanttype, volgens de verkochte hoeveelheden… • Reageer snel en verstuur al uw documenten onmiddellijk via e-mail!
 • Stel eenvoudig de vervaldaglijsten van de facturen op, stuur de klanten met een betalingsvertraging op een doeltreffende manier een herinnering en beheer de wanbetalers (blokkering klant…)
Offertes en facturen maken wordt veel eenvoudiger!

Bespaar heel wat tijd

 • Zorg dat u in orde bent met de wetgeving over de ondernemingsnummers.
 • Beheer vanaf nu de IBAN- en BIC-codes van uw klanten
 • Beheer uw vertegenwoordigers op een doeltreffende manier: commissies per producttype, toekenning van een klantenportefeuille, bepalen van de doelstellingen, berekening van hun ZC…
 • Verkrijg in enkele minuten tijd een volledig artikelbestand met integratie van de tariefbestanden van uw leveranciers
 • Volg uw aankopen van nabij met de bestelbonnen en ontvangstbonnen van leveranciers (hoeveelheid in bestelling, overeengekomen prijs, back-order…)
 • Beheer uw voorraad op een eenvoudige manier: beschikbaarheid in reële tijd, waarschuwing bij voorraadonderbreking, toestand van het voorraadoverschot, behoeften inzake herbevoorrading…
 • Vermijd heringaves, draag uw facturen, creditnota’s… over naar Ciel Boekhouding!
De tijd die u besteedt aan administratieve taken wordt tot een minimum herleid!

Medialijst
Medialijst
 • Video Youtube
  OPLOSSING
 • Video Youtube
  OPLOSSING

Ciel Boekhouding Premium

Algemeen

 • Onbeperkt aantal boekjaren, rekeningen, dagboeken, verrichtingen...
 • Minimum genormaliseerd boekhoudplan of voor VZW
 • Twee weergave functies: ontdekking of volledig

Invoer

 • Invoer op 2 boekjaren zonder afsluiting
 • Toegang tot de historiek van het boekjaar na afsluiting
 • Invoer aankopen, verkopen, DV en financiële verrichtingen
 • Automatische berekening van de BTW, het saldo en de tegenboekingsrekening
 • Registratie van de boekingen als kladversie of als simulatieboeking alvorens ze definitief te bevestigen

Afdrukken

 • Jaarrekening en resultatenrekening
 • BTW-aangifte, BTW- en intracommunautaire listing
 • Automatische berekening van de BTW-aangifte en aanmaak van de regularisatieboeking (DV)
 • Fiches 325.50 en 281.50 (Belgotax)
 • Grootboek, balans, dagboeken, kladversie
 • Tussentijdse beheersaldi
 • Meer dan 100 kant en klare documenten

Vollig behher van derden

 • Klanten- en leveranciersrekeningen
 • Kredietlimiet klanten, aanmaningsbrieven, mailings
 • Verwittiging bij overschrijding van het toegelaten kredietlimiet
 • Beheer van de IBAN en BIC-codes

Analytisch en budgettair

 • Analytische verdeelsleutels
 • Maandelijkse of algemene budgettering

Internet

 • Verzenden van de boekingen naar uw accountant via e-mail

Verwerkingen

 • Automatische of manuele aflettering
 • Aanmaak van CODA bestanden voor overschrijvingen leveranciers
 • Tegenboeking, transfer van de verrichtingen
 • Automatische en begeleide afsluiting en heropening

Gegevens uitwisseling

 • Import van boekingen vanaf Ciel Offertes Facturen, Ciel Commercieel Beheer, Ciel Vereniging-Club, Ciel Verkooppunten en Ciel Vaste Activa
 • Export van de balans naar ACCON en FIRST (programma voor het neerleggen en de controles van de jaarrekeningen)

Conformiteit

 • De BTW-aangiftes, BTW en Intracommunautaire listings werden geagreerd door het Ministerie van Financiën
 • On-line neerleggen van de BTW-aangiftes en listings via INTERVAT
 • On-line neerleggen van de 281.50 fiches via belgotaxonweb.be

Veiligheid / back-up

 • Coherentie controle op de boekhoudkundige gegevens, met foutverbetering
 • Beheer van toegangsrechten tot de functies en dossiers per code en passwoord
 • Automatische back-up

Help

 • Contextuele help en assistenten

Ciel Commercieel Beheer

Algemeen

 • 5 dossiers aantal bedrijven, klanten, leveranciers, artikelen, facturen…
 • Twee manieren om de functies weer te geven: Kennismaking en Volledig

Documenten

 • Volledig commercieel proces: offerte/pro forma, bestelbon, leveringsbon, factuur, creditnota
 • Gebruiksklare afdrukmodellen
 • Versturen van offertes, bestellingen… via e-mail
 • Etikettenafdruk briefwisseling en e-mailing
 • Afdruk van de catalogus en artikeletiketten
 • Beheer van een nieuw type van invoer van verkopen: invoer “op het document”

Betalingen

 • Beheer van kredietlimieten en betalingen
 • Gedeeltelijke en volledige betaling, multi facturen
 • Rekeningoverzichten, vervaldaglijsten facturen

Verkoopanalyse

 • Boordtabellen
 • Gekruiste grafieken en statistieken

Klanten / leveranciers

 • Gedetailleerde klanten- en leveranciersfiches
 • Overzicht commerciële documenten per klant
 • Afdruk bestellingenboekje en niet geleverde bestellingen
 • Toekenning van een korting, vertegenwoordiger of een tarief aan een klant
 • Beheer van de doelstellingen van de vertegenwoordigers en de klanten

Artikelen / dienstverleningen

 • Invoeging van de foto en de barcode in de artikelfiche
 • In rekening nemen van het gewicht en de verpakking
 • Berekening van de prijzen incl. en excl. BTW
 • Assistent bij een tariefverhoging met beheer van de afrondingen
 • Beheer van de tarieven per hoeveelheid of met 7 voorgedefinieerde tarieven
 • Kortingen per artikelgroep

Voorraadbeheer

 • Beheer van de voorraden en de aankopen: waarschuwingsdrempel, minimumvoorraden, verouderde producten…
 • Listing van de uit te voeren herbevoorradingen of van het voorraadoverschot
 • Inventarisoverzichten en automatische regularisatie

Gegevensuitwisseling

 • Automatische aanmaak van uw Internetsite met Ciel e-Commerce (betalend)
 • Directe link met Ciel Boekhouding, Ciel Boekhouding Pro
 • Export van de gegevens in ASCII, DBF, XLS…
 • Geautomatiseerde import van gegevens vanaf ASCII, DBF, XLS…
 • Integratie van de leverancierstarieven

Veiligheid

 • Back-up en restore van de gegevens
 • Paswoordbeveiliging

Minimumconfiguratie

Ciel Verkooppunt kan worden gebruikt op PC of op een Verkooppunt Terminal (TPV) met PC-architectuur.
 • Windows™ 8.x (behalve RT), Windows™ 7, Vista,  (ge-update Service Pack) met Internet Explorer 8.0
 • Processor 1, 5 GHz
 • 2 Go Ram
 • 1 Go beschikbare schijfruimte
 • DVD-Rom-lezer
 • Printer: laser, inktjet
 • Grafische kaart en scherm met minimumbeeldresolutie van 1024x768 (65 636 kleuren minimum of 16 bits)li>
 • Grafische kaart en monitor met een minimumresolutie van 1024x768
 • Internetfuncties: internetverbinding en een MAPI-compatibele e-mailsoftware vereist (Outlook is aangeraden).
 • PDF-functie: Adobe Acrobat Reader 7 (of hoger)
 • INTUICIEL©-functies: Internet Explorer 8.0 (of hoger) en Adobe Flash Player 8 (of hoger)
De namen van de producten of bedrijven, alle prenten, logo’s of visuele voorstelling vermeldt in dit document worden enkel gebruikt ter identificatie en stellen in geen geval een door hun eigenaar gedeponeerd merk voor.

1. Kies uw aantal

- +

2. Kies uw versie

Wenst u uw software via een download of via post?

Versie via post Versie via download Versie via download
Dit product is niet beschikbaar via download.
Het product is succesvol toegevoegd
Product(en) in uw winkelmandje:
Software Hoeveelheid Prijs Uw prijs Versie via post
Wij raden u ook bijstand bij de software die u hebt gekozen
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Indien u wenst te kiezen voor het comfort, het leren gebruiken EN te genieten van promoties van de licentie kies dan voor het ALL-in pakket.
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Aanbevolen producten:
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Dit type aankoop vereist bijkomende ondersteuning.

Gelieve contact op te nemen met de commerciële dienst van Ciel op het nummer 02/346.55.07 om bijkomende inlichtingen te ontvangen.
Het product wed niet toegevoegd aan uw winkelmandje.
Probeer het over een paar minuten.
Hulp Lijst

1. Kies uw aantal

- +

2. Kies uw versie

Wenst u uw software via een download of via post?

Versie via post Versie via download Versie via download
Dit product is niet beschikbaar via download.
Het product is succesvol toegevoegd
Product(en) in uw winkelmandje:
Software Hoeveelheid Prijs Uw prijs Versie via post
Wij raden u ook bijstand bij de software die u hebt gekozen
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Indien u wenst te kiezen voor het comfort, het leren gebruiken EN te genieten van promoties van de licentie kies dan voor het ALL-in pakket.
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Aanbevolen producten:
Software Prijs Uw prijs Dit product bestellen
Dit type aankoop vereist bijkomende ondersteuning.

Gelieve contact op te nemen met de commerciële dienst van Ciel op het nummer 02/346.55.07 om bijkomende inlichtingen te ontvangen.
Het product wed niet toegevoegd aan uw winkelmandje.
Probeer het over een paar minuten.
Er werd een probleem ondervonden tijdens uw terugbelverzoek.
Follow us on

Om u de wegwijs op onze website te vereenvoudigen en aangenamer te maken maakt deze website gebruik van cookies om uw voorkeuren en wachtwoord de onthouden. Bij voorzetting van uw bezoek aanvaardt u dit gebruik.

Dit bericht niet meer tonen