• Aanmelden
 • Nieuwe BTW verplichting - 01/01/2015!
  01/11/2014


  Nieuwe BTW verplichting - 01/01/2015!
 • 01/09/2014


 • Btw: bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen: verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014.
  26/03/2014

  In uitvoering van haar herstelplan heeft de federale regering de maatregel goedgekeurd die vanaf 1 april 2014 het drempelbedrag voor de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen verhoogt van 5.580 euro naar 15.000 euro. De Administratie licht nu al een en ander toe in een lijst van ‘Frequently Asked Questions’ in afwachting van de parlementaire goedkeuring van de maatregel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Minder formaliteiten…

  Btw-plichtigen die in 2013 maximaal een omzet van 15.000 euro (exclusief btw) realiseerden, komen in aanmerking voor de nieuwe bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dit wil zeggen dat zij geen btw meer moeten aanrekenen op hun uitgaande facturen en dus ook geen btw moeten doorstorten naar de schatkist. Maar ze kunnen dan ook geen btw (meer) terugvorderen op inkomende handelingen. Pro memorie: bepaalde activiteiten en handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling, zoals bvb. de activiteiten van een btw-eenheid, bepaalde handelingen die op incidentele wijze worden verricht (bvb. m.b.t. werk in onroerende staat), de overdracht van nieuwe gebouwen door toevallige belastingplichtigen, … .

  … maar toch nog wel wat verplichtingen

  Een onderneming die de bijzondere vrijstellingsregeling toepast, blijft wel nog gehouden tot een aantal verplichtingen. Zo moet zij nog steeds:
  • aangifte indienen voor de aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit;
  • facturen of als zodanig geldende stukken uitreiken, zij het wel zonder btw, maar met de vermelding “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”;
  • een jaarlijkse klantenlisting indienen vóór 31 maart van elk jaar;
  • bewaring en nummering van uitgereikte en ontvangen facturen. Een dagboek van uitgaande handelingen en dagboek van inkomende handelingen zijn niet nodig;
  • een tabel van bedrijfsmiddelen opmaken;
  • een dagboek van ontvangsten bijhouden;
  • het BE-identificatienummer meedelen aan klanten en leveranciers;
  • eventueel een opgave van intracommunautaire handelingen indienen;
  • een bijzondere btw-aangifte indienen voor het rapporteren van handelingen waarvoor de onderneming als medecontractant de btw verschuldigd is.

  Overgang normale of forfaitaire belastingregeling naar bijzondere vrijstellingsregeling

  Een onderneming onderworpen aan de normale of forfaitaire belastingregeling die overstapt naar de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verliest haar recht op aftrek. Bovendien is zij ertoe gehouden binnen de maand vanaf de wijziging van de belastingregeling een herziening te doen van de aftrek van de btw op:
  • andere goederen dan bedrijfsmiddelen die nog niet werden vervreemd en op de nog niet gebruikte diensten;
  • bedrijfsmiddelen: herziening naar verhouding van de resterende jaren van de herzieningsperiode (5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen.

  Bron : http://www.bdo.be/nl/news/professional-news/2014/vrijstellingsregeling-kleine-ondernemingen/
 • De Intuiciel (Boordtabel) wordt niet meer weergegeven op uw scherm sinds de update naar Internet Explorer 11?
  10/12/2013

  U heeft 2 mogelijkheden. Enerzijds kan u wachten op de nieuwe versie van CIEL anderzijds de procedure hieronder volgen om de update van Internet Explorer 11 van uw PC te verwijderen.
  De volgende instructies zijn van toepassing op Windows 7, Windows Vista en Windows 8.

  1. Klik op de knop Start , typ Programma's en onderdelen in het zoekvak en klik vervolgens op Geïnstalleerde updates weergeven in het linkerdeelvenster.

  2. Blader onder Een update verwijderen omlaag naar de sectie Microsoft Windows.

  3. Klik rechts op Windows Internet Explorer 11, klik op Verwijderen en vervolgens op Ja.

  4. Klik op een van de twee volgende mogelijkheden:
  Nu opnieuw opstarten (om de procedure voor het verwijderen van Internet Explorer 11 af te sluiten en de vorige versie van Internet Explorer terug te zetten).
  Later opnieuw opstarten

 • Hebt u een foutmelding bij het opstarten van uw Ciel programma sinds de update van Windows naar de versie 8.1?
  31/10/2013

  Onlangs heeft Windows een update uitgevoerd naar de versieWindows 8.1. Indien u na deze update een foutmelding hebt bij het opstarten uw Ciel programma kan u de procedure hieronder volgen:

  U neemt eerst een copie van de volgende mappen:
  C:\Ciel Datas
  C:\Programes Files\Ciel Software\

  Vervolgens gaat u Ciel deinstalleren via het configuratie panneel van Windows. Daarna kan u uw laatste versie van uw programme Ciel installeren  die u kan terug vinden op onze website www.ciel.be.


 • 20/09/2013


 • Online een gratis diagnose stellen
  23/01/2013

  Een online test om de prestaties van kleine ondernemingen na te gaan.

  Met behulp van een (Belgische) software kunt u een diagnose stellen van uw onderneming. Bovendien is het gratis online beschikbaar. Met dit zelftestinstrument kunt u de commerciële prestaties en de organisatie van de onderneming evalueren. Daarnaast krijgt u ook suggesties die u in uw dagelijkse beheer kunnen helpen. Diverse thema's worden aangesneden: human ressources en technieken van de onderneming, zijn concurrentiële omgeving, het beheer van de klanten, het boekhoudkundige en financieel beheer, de bankenrelaties en relaties met overheidsinstellingen...

  De diagnose van uw onderneming stellen
 • Mobiele visitekaartjes
  23/01/2013

  U hoeft niet meer alle gegevens van een visitekaartje één per één in uw smartphone in te voeren.

  > U kunt er ook simpelweg een foto van maken.
  > Misschien beschikt het kaartje over een QR-code: deze kunt u scannen en de gegevens vervolgens op uw telefoon opslaan.

  Een Franse start-up heeft zelfs een visitekaart bedacht die u op de hoogte stelt wanneer de gegevens veranderd worden. Kijk maar hoe het werkt.

  Er bestaan meerdere gratis QR-lezers tegenwoordig. Onder andere: i-nigma, Neo reader, Lynkee, Quickmark, BeeTagg.

  Bron: L’Expansion
 • Computer van de toekomst
  23/01/2013

  In de toekomst kunnen alle platte oppervlakten een aanraakscherm worden.

  Een kleine computer uitgerust met een projector en een camera. Het geheel wordt in elkaar geschroefd als een gloeilamp in een lamp: LuminAR zou het prototype kunnen zijn van de computer van de toekomst. Het scherm wordt op een platte oppervlakte vertoond en reageert met de bewegingen van de gebruiker. We kunnen ermee surfen, dankzij een wifi-verbinding, maar ook documenten scannen, enz. Kijk naar de demo.

  Bron : Futura
 • Zijn tablets verouderd?
  21/12/2011

  Elektronische tablets zijn pas verschenen en zullen binnenkort al deel uitmaken van het museum van verouderde voorwerpen.
  De Koreaanse maker, Samsung, heeft een nieuw concept geïntroduceerd: flexibele en doorzichtige tablets. Deze uitvinding kan de toekomst van mobiele toestellen helemaal veranderen. De Finse maker, Nokia, heeft een gelijkaardig prototype: de Kinetic. Beide bedrijven zijn van plan hun toestellen volgend jaar op de markt te lanceren. Deze tablets zijn flinterdun en buigbaar, ze passen zich aan aan de vorm van het lichaam en zijn redelijk stevig.
 • Tijd vrij maken voor een beter beheer
  20/12/2011

  De zaakvoerder van een kleine onderneming moet vaak alle functies op zich nemen: produceren, verkopen, besturen en beheren. Omdat hij niet genoeg tijd heeft, het hem niet interesseert of hij geen opleiding heeft, wordt het beheergedeelte vaak aan de kant gezet. Ontdek hieronder hoe u het beter kunt aanpakken.

  1. Een goed administratief beheer Er bestaat een nauw verband tussen de kwaliteit van het administratief beheer van een KMO en zijn rentabiliteit. Probeer niet overstelpt te raken met de papieren rompslomp.
  2. Weten waar men heen gaat
   Een voorbegroting opstellen bij het begin van een boekjaar helpt een bepaald doel te hebben. U kunt dit doel dan ook aanpassen in functie van de huidige of toekomstige middelen van de onderneming. Dit is ook een uitstekend moment om na te denken en een beetje afstand te nemen.
  3. De kosten en prijsvorming kennen
   De kostprijs van zijn producten of diensten kennen helpt na te gaan of de gehanteerde prijzen voldoende zijn om bevredigende resultaten te halen.
  4. Een oog houden op de liquiditeiten
   Zonder benzine kan de onderneming niet doorgaan. Houd altijd een oog op de peilstok, met andere woorden op de inningen en betalingen. Snel factureren en innen helpt met liquiditeitsproblemen, maar ook met het aantal betwiste en onbetaalde facturen.
  5. Regelmatig een stand van zaken opstellen
   U kunt bevredigende liquiditeitsmiddelen hebben, maar geen winst maken. Probeer meermaals per jaar een stand van zaken op te stellen.
  Bron: manager-go.com
 • De verborgen printkosten
  16/12/2011

  Uit een Europese studie van het bureau IDC voor Xerox blijkt dat ondernemingen die wat doen aan verborgen printkosten deze tot 30% kunnen verminderen.
  Volgens IDC komt dat neer op 1 à 3% van hun jaarlijkse omzet. De onderneming moet dan rekening houden met vijf domeinen die rechtstreeks verbonden zijn met printen: voorraadbeheer, helpdesk, beheer kantooruitrusting, duurzame ontwikkeling en organisatieproductiviteit.
 • Drie wapens tegen procrastinatie
  12/12/2011

  Procrastinatie is het vrijwillig uitstellen van taken die men eigenlijk moet doen. Volgens de managementcoach Yasser Monkachi komt procrastinatie in een onderneming voor omdat de werknemer vreest iets "niet goed te doen". Wat kunt u eraan doen?

  1. 1ste wapen: het probleem herkennen
   Velen beseffen niet dat ze de neiging hebben om alles uit te stellen, maar ze ondergaan wel de gevolgen ervan: stress en slechte prestaties. Het probleem herkennen, hem identificeren en erover praten helpt voor een deel. U kunt al beginnen door een vraag te stellen: "Waarom taken tot morgen uitstellen als ik ze nu kan doen?"
  2. 2de wapen: zelfvertrouwen hebben
   De grootste oorzaak van procrastinatie is een soort onbewuste angst van het falen. Zelfvertrouwen is dus de beste oplossing om iets te ondernemen. Hoe leert u zichzelf te vertrouwen? Door vergissingen, tekortkomingen en tegenslagen te aanvaarden. En door feedback met een glimlach aan te horen en er zelfs om te vragen.
  3. 3de wapen: uw tijd beter beheren
   Plan uw dag zo zorgvuldig mogelijk, laat niets of zo min mogelijk aan toeval over. Dan hebt u verplichtingen tegenover anderen én tegenover uzelf. U zult niet kunnen ontsnappen aan het gevoel van "geen zin om nu iets te doen", maar door uw tijd te structureren zult u beter inzicht hebben van wat wél uitgesteld mag worden en waarom.

  Bron: Journal du Net/Management

 • Tijdschriften mooi opbergen
  02/12/2011

  Deze koffietafel kan een perfecte oplossing zijn om bezoekers in uw ontvangsthoek te laten wachten.
  Deze tafel is vervaardigd van geplooide metalen platen en u kunt er tot 200 tijdschriften mooi in opbergen. U plaatst de cover van het tijdschrift dat uw bedrijf het beste vertegenwoordigt vooraan. De tafel evolueert ook met de smaak van de eigenaar. Thérèse – zo heet de tafel – is een zeer mooi voorbeeld van modern design.

  hartodesign.fr
 • Computers leasen?
  22/11/2011

  Als u begint met een zaak of uw business wilt uitbreiden, hebt u nieuwe computers, printers en andere toestellen nodig. Dat kost wel wat. U kunt ook uw computers gewoon leasen.

  Voordelen
  1. 1. Uw apparatuur is altijd up-to-date.
  2. 2. U betaalt geen groot bedrag bij de aankoop (maar uiteindelijk betaalt u wel meer).
  3. 3. De uitgaven zijn voorspelbaar.
  4. 4. U kunt uw concurrenten makkelijker bijhouden.


  Stel de juiste vragen
  1. 1. Is dit een financiële (huren en eventueel later kopen) of een operating lease (lange termijn huren)?
  2. 2. Hoelang duurt de lease?
  3. 3. Kan ik de lease voortijdig beëindigen?
  4. 4. Kan ik andere toestellen toevoegen aan deze lease?
  5. 5. Moet de apparatuur verzekerd worden?

  Vuistregel
  Als u relatief weinig apparaten nodig hebt en u beschikt over genoeg fondsen (of u kunt een goedkope lening krijgen), koop ze dan. Maar als u een aanzienlijke uitrusting nodig hebt voor de tien nieuwe medewerkers van uw firma, is leasen misschien een betere keuze. Dat kapitaal kunt u beter gebruiken om uw business te ontwikkelen.

  Bron: Entrepreneur.com
 • Betere beslissingen dankzij "zero-based thinking"
  18/11/2011

  Hebt u zero-based thinking als eens geprobeerd om een beslissing te nemen?
  Letterlijk betekent het denken vanaf nul. Vraagt u eens af: "Als ik de beslissing van toen vandaag opnieuw zou moeten nemen, wetende wat ik nu weet, zou ik dan net hetzelfde beslissen?" Zero-based thinking is een variant op zero-based accounting, een boekhoudkundige term. In dit systeem moet elke uitgave jaarlijks opnieuw worden verantwoord. Als er geen goede redenen zijn voor een bepaalde uitgave, wordt de post geschrapt!

  Bron: Salesquest.nl
 • Verzorg uw bedrijfsblog
  11/11/2011

  Veel bedrijven zijn zich bewust van de voordelen van een blog op hun website. Maar ze vergeten dat de inhoud van die blog belangrijk is. Hier zijn tips om meer aandacht te trekken.
  1. Wees persoonlijk. Dit is geen meeting met een ander bedrijf. Probeer zo menselijk mogelijk te blijven en zo wervend mogelijk te schrijven. Wees vriendelijk, toon uw persoonlijkheid en probeer af en toe een beetje humor in de blog te leggen.
  2. Gebruik eenvoudige taal. De meeste bezoekers van uw blog hebben geen boodschap aan technisch jargon. Schrijf zoveel mogelijk in lekentaal. Natuurlijk mag u bepaalde processen achter uw producten beschrijven, maar doe dat dan met duidelijke woorden.
  3. Wissel het formaat af. Te veel algemene berichten over de sector maken uw blog saai. Schrijf verschillende soorten berichten over diverse onderwerpen in uiteenlopende formaten. Andere mogelijkheid: laat verschillende medewerkers ieder hun blog onderhouden.
  4. Gebruik mooie foto’s. Vage of slecht verlichte foto’s geven een onprofessionele indruk. Er zijn heel wat goedkope fotowebsites waar u goede beelden kunt downloaden.
  5. Zorg voor een creatief design. U kunt een uniek en creatief blogdesign (laten) maken. Verander het ontwerp een keer per jaar. Kunt u geen webdesigner betalen, dan zijn er massa’s mooie blogtemplates die u voor een redelijke prijs kunt kopen.

  Bron: HubSpot.com
 • Een museum van verouderde voorwerpen
  04/11/2011

  Weten de jongsten onder ons nog dat niet zo lang geleden je een paar dagen moest wachten voordat je foto's ontwikkeld waren en dat telefoons een draad hadden?
  Zo niet, dan moeten ze snel een (virtueel) bezoekje brengen aan het Museum of Obsolete Objects. Van de mechanische mixer tot de floppy en de muziekcassette: deze verouderde voorwerpen bevinden zich nu in dit museum. Voor elke technologie kunt u een filmpje bekijken waarin uitgelegd wordt hoe we het voorwerp gebruikten (nog niet zo lang geleden). De verzameling is nog lang niet volledig en zal wellicht snel meer voorwerpen tellen.
 • Recht en technologie
  18/09/2011

  Het is niet altijd gemakkelijk de wetgeving over nieuwe technologieën te begrijpen. Een website kan u hiermee helpen.
  Nieuwe technologieën is een onduidelijk toepassingsgebied van het recht. Vooral sinds we geen deskundigen zijn... De website Droit-technologie.org kan u helpen. U vindt er honderden dossiers, nieuwsberichten en artikels over de wetgeving of rechtspraken in dit gebied. Deze worden dagelijks door rechtsgeleerden gepubliceerd en door een lectorencomité nagelezen. Nu wordt alles duidelijk!
 • Kies de juiste accountant
  09/09/2011

  Managers moeten de beste medewerkers kunnen kiezen die hen kunnen ondersteunen in het financieel beheer van de onderneming. Houdt dus rekening met deze vier criteria wanneer u een accountant kiest.
  1. Een accountant die u vertrouwt
   Goede mond-tot-mondreclame is vaak een goede indicatie dat anderen tevreden zijn. Vraag eens rond bij wie andere ondernemers hun boekhouding hebben ondergebracht. Misschien kunnen medeondernemers iemand aanraden? Kijk ook hoe de accountant te werk gaat. Stuurt hij liever brieven of e-mails op? Delegeert hij taken aan zijn medewerkers?
  2. Een gespecialiseerde partner
   Sommige boekhoudkantoren specialiseren zich in de vastgoed-, bank-, verzekeringssector, franchisebedrijven, enz. Uw accountant moet meer kunnen dan boekhouden: hij moet u ook helpen tijdens het uitvoeren van complexe handelingen, u advies geven om een procedure te optimaliseren, u helpen een nieuwe consolidatietool te kiezen, enz.
  3. Het juiste kantoor voor de klus
   Indien uw onderneming binnenkort gaat exporteren, moet u ook nagaan of uw accountant medewerkers in het buitenland kent. Indien u een andere onderneming gaat overnemen, moet u nagaan of zijn kantoor zich ook in fusies en overnames specialiseert.
  4. Vergelijk offertes
   Eenmaal u uw behoeften duidelijk hebt gemaakt zal de accountant u een jaarlijks tarief voorstellen. Na een paar maanden samenwerking kunt u nagaan of u een kwalitatieve, regelmatige en duidelijke dienst ontvangt.

  Bron: Chef d’Entreprise
 • Zo maakt u een merk authentiek
  02/09/2011

  Volgens de Australische professor Michael Beverland zetten authentieke merken hun echtheid in de verf door deze vijf gewoontes.
  1. 1. Liefde voor het vak. De consument herkent in de passie van de werknemers hun wens om betaald te worden voor iets wat ze graag doen. Liefde voor het vak leidt tot oog voor detail, betrokkenheid en de zucht naar perfectie.
  2. 2. Leg de nadruk op vakmanschap. Combineer de passie van de liefhebber met de vaardigheid van de ambachtsman.
  3. 3. Zorg voor een emotionele connectie met de klant aan de hand van verhalen. Inspireer u daarvoor op de omgeving van de consument, maak gebruik van toevalligheden en stimuleer anderen om hun eigen verhaal over uw merk te vertellen.
  4. 4. Vergeet uw wortels niet. Uiteraard moet een merk innovatief zijn en verandert het steeds, maar waak erover dat de vernieuwing niet vloekt met de oorsprong van het merk.
  5. 5. Indoctrineer het personeel met uw merk. Zorgen voor fanatiek personeel dat bij het merk past vraagt soms een onverwachte HR-aanpak.

  Bron: 'How Cool Brands Stay Hot', Kogan Page
 • Waar vindt u het lekkerste eten in de lucht?
  28/08/2011

  Voor veel reizigers speelt het eten aan boord van een vliegtuig een steeds grotere rol in de keuze van de luchtvaartmaatschappij. Maar waar vindt u de beste vliegtuigmaaltijd?

  De prijs, de dienstregeling en het comfort zijn niet meer de enige factoren waar reizigers rekening mee houden wanneer ze een vlucht boeken. Een lekkere maaltijd aan boord heeft voortaan ook veel invloed op de keuze. Boekingswebsite Skyscanner heeft een onderzoek verricht bij internetters om een klassement op te stellen van de luchtvaartmaatschappijen die de lekkerste maaltijden serveren.

  De Top 10
 • Op afstand efficiënt zijn
  22/08/2011

  U kunt werken vanaf welke computer dan ook die over een internetverbinding beschikt. Hieronder vindt u de drie platforms die het mogelijk maken:

  1. 1. Google Apps.Het volledigste online kantoorsoftwarepakket dat met alle webbrowsers compatibel is. 40€/jaar.
  2. 2. Windows LiveWindows Live. De Office Web Apps zijn beschikbaar. Ze zijn interessant (en gratis) indien u reeds over de klassieke versies beschikt.
  3. 3. Zoho. Zoho biedt 23 online professionele tools waarvan de helft gratis is tot 1 GB opslagruimte.

 • Te veel informatie maakt ons ziek
  12/08/2011

  We worden dagelijks blootgesteld aan massa's informatie. Er bestaan nochtans maatregelen om het vermoeidheidssyndroom te vermijden.

  Ons brein ligt onder druk door de toename aan informatie. Daardoor zijn we minder in staat om problemen op een creatieve wijze op te lossen volgens Joseph Ruff, professor aan de Harvard Graduate School of Education.
  De klassieke symptomen zijn: aangetaste concentratievermogen, stress, verstrooidheid, enz. Is er iets tegen te doen? De professor suggereert 20 strategieën om informatie-overbelasting te overwinnen.
 • Een zakelijke e-mail schrijven
  05/08/2011

  Een e-mail voor familie en vrienden schrijven is niet hetzelfde als een e-mail voor een klant, partner of medewerker opstellen.

  1. Onderwerp: geef een beknopte en duidelijke omschrijving van maximaal 7 of 8 woorden van de inhoud.
  2. Aanhef: gebruik een gewone aanhef zoals "Geachte heer" en "Geachte mevrouw" maar kort de titulatuur niet af.
  3. Inhoud: wees bondig en bouw de tekst op een heldere manier op. De geadresseerde moet na de eerste alinea begrijpen waar het over gaat. U kunt bijvoorbeeld streepjes gebruiken in plaats van zinnen te schrijven. Wanneer u cijfers doorstuurt, kijk na of ze wel juist zijn. Vermijd ook spel- en typefouten. Deze geven een slechte indruk.
  4. Het lettertype: gebruik een sober en leesbaar lettertype zoals Times New Roman en Calibri. Vermijd alles in hoofdletters te typen (drukt woede uit) en kies een neutrale kleur (zoals zwart of donker blauw). Wilt u de nadruk op een woord leggen, geef het woord dan in vet of cursief weer.
  5. De handtekening: deze mag niet langer dan 5 à 6 regels zijn en moet uw naam, voornaam, functie, adres en verdere gegevens bevatten. Vergeet voor uw handtekening uiteraard niet de slotgroet. Erg gebruikelijk is "Met vriendelijke groeten".

  Bron: Experteer
 • Korte rekening maakt lange vriendschap
  29/05/2011

  Een gebeurtenis met collega's op touw zetten, met een paar vrienden uit eten gaan of met z'n tweeën op reis gaan kan ingewikkelde rekeningen veroorzaken.
  Wie heeft wat betaald? Hoeveel is iedereen elkaar schuldig? Probeer het gratis programma Tricount. Het is gratis beschikbaar online en op de iPhone. Dit programma houdt de rekeningen bij en rekent hoeveel iedereen elkaar schuldig is. Zo worden de betalingen onder elkaar tevens tot een minimum beperkt. Het is overigens veel handiger en sneller dan een Excel spreadsheet!

  www.tricount.com
 • Horloges met LED
  28/05/2011

  Wie gebruikt er tegenwoordig nog een horloge? Als we snel het uur moeten weten, hebben we tal van oplossingen zoals de computer, smartphones en andere elektronische toestellen.
  De Japanse Tokyoflash brengt het accessoire uit naar de laatste mode. Ze bieden een reeks LES-horloges aan die er allemaal flitsend uitzien. Bijvoorbeeld de Shinshoku is een armband uit roestvrij staal met allemaal gaatjes waarvan er 29 het uur aanduiden. Kleurrijk.

 • Uw paswoorden beter beschermen
  25/05/2011

  PIN, login, bankkaarten, klantenaccount… Hoe kunt u al die paswoorden veillig beheren?
  Te veel mensen willen het gemakkelijk houden. Ze gebruiken eenzelfde paswoord voor al hun accounts. Dat is te gemakkelijk en maakt hun accounts toegankelijk. Dat kan duur komen te staan. Sommige applicaties laten u toe om op een simpele wijze al uw paswoorden in een beveiligd dossier op te slaan.

  Welke applicaties zijn efficiënt? InfoSafe Plus, Splash ID, Ascendo’s Data Vault en Moxier Wallet. Deze applicaties zijn gebruiksvriendelijk en werken op de meeste smartphones en tablets.

  Bron: www.express.be
 • Wat zegt uw emailadres over u?
  22/05/2011

  Uit een studie bij 500.000 Amerikaanse internetters blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen gebruikers naargelang de gekozen e-maildienst.
  Een Gmail-gebruiker zou bijvoorbeeld een jonge stedelijke en slanke man zijn tussen de 18 en 34 jaar oud die alleenstaand is en geen kinderen heeft. AOL en Yahoo! hebben vrouwelijke gebruikers. Ze zijn tussen 35 en 64 jaar oud bij AOL, tussen 18 en 34 oud bij Yahoo! en zouden zwaarder zijn dan het gemiddelde…

  Lees de volledige studie
 • QR-codes worden populairder
  18/05/2011

  Kent u QR-codes? Dit grappige vierkantje wordt wellicht de nieuwste multimedia die meetelt.
  Deze tweedimensionale streepjescode slaat digitale informatie op (zoals foto's, video's, muziek, enz.) en kan door een smartphone gescand worden. Deze codes worden in tijdschriften, op verpakkingen, in reclames of naast een monument geplaatst. Ze vullen de digitale gegevens van de fysieke reclame aan. Zo kan de gebruiker deze gegevens op zijn gemak raadplegen. De codes kennen een forse groei: een stijging van 83% in het laatste kwartaal van 2010.

  www.qrme.co.uk.
 • Wees een efficiënte projectmanager
  12/05/2011

  Als er vanaf het begin van een project niet streng gehandeld wordt kan er veel mis gaan zoals gemiste deadlines, overschrijding van de begroting, een overbelast team... We geven u een paar tips mee voor een geslaagd project.
  1. Mik op een precies resultaat. Hoe preciezer uw doel beschreven werd, hoe gemakkelijker het zal zijn om dat doel te bereiken. Een onduidelijk doel zal nooit bereikt worden.
  2. Geef een richting aan. Stel bepaalde stappen vast om het doel te bereiken. Stel een deadline vast voor elke stap en bepaal wat u nodig hebt om deze stap te bereiken. Stel daarna de volgende stappen vast in functie van de bereikte doel van de vorige stap.
  3. Wees creatief. Uw project zal in waarde toenemen als u nieuwe wegen ontdekt en er alternatieve oplossingen uithaalt.
  4. Plan het project. De projectmanager moet vooral communiceren en zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Plan uw project om ook tijd vrij te hebben om met alle geïnteresseerde partijen te discussiëren en om uw invloed uit te oefenen.
  5. Houd toezicht over het project. Probeer een overzicht van het project te hebben. Gebeurt alles zoals het hoort? Waar zou een probleem opduiken? U moet problemen voorkomen door regelmatig toezicht te houden.

  Bron: Kluwer
 • Milieuvriendelijk zijn op werk
  12/05/2011

  Energieprijzen stijgen alweer. En de jacht op CO2-uitstoot is in volle gang. De Fondation Nicolas Hulot maakte een lijst op van gewoontes waaraan we zouden moeten wennen om op werk energie te besparen.
  1. Trajecten inkorten. Het pendelen telt voor één derde van onze dagelijkse verplaatsingen. Niet iedereen kan met het openbaar vervoer reizen maar carpoolen bestaat ook en anders kunt u trager rijden of thuis werken.
  2. Elektrische toestellen uitschakelen. Probeer elke avond computers, printers en andere toestellen uit te schakelen. Het zal onmiddellijk een invloed hebben op de elektriciteitsfactuur.
  3. Enkel het nodige printen. Een kantoorbediende verbruikt gemiddeld 80kg papier per jaar. Probeer minder emails te printen en print aan beide zijden.
  4. Geen plastic meer in de cafetaria. Het is beter om toestellen met koffiepads te vermijden. Vervang plastic bekers door papieren bekers en echte kopjes in koffieautomaten. De afwas kan bovendien met de hand gedaan worden.
  5. Duurzaam eten tijdens een borrel. Kies seizoensproducten in plaats van gezouten producten of verse producten die geïmporteerd worden.
  6. Recycleer. Gebruik aparte vuilnisbakken voor het papier en andere types afval die gerecycleerd kunnen worden of niet.

  Bron: Capital.fr

  Lees meer.
 • Een bedrijfsvideo op uw website
  08/05/2011

  Tal van bedrijven hebben tegenwoordig een gezicht dankzij de toegankelijkheid van internet. Door middel van video's kunt u het imago van uw bedrijf op grote schaal uitdragen. U hoort het echter toe te vertrouwen aan een vakman. Een dergelijke video wordt bovendien niet zomaar uit de mouw geschud.
  1. Een communicatietool. Verwar vooral reclamespots niet met een bedrijfsvideo. Een bedrijfsvideo is geen verkoop- noch een marketingtool. Het maakt volledig deel uit van uw globale communicatiestrategie. U moet er dus lang over nadenken.
  2. Ken uw doelgroep. Weet zeker wat uw precieze doel en uw doelgroep zijn om te vermijden geld en tijd te verspillen.
  3. Doe beroep op een vakman. Tal van bedrijven denken dat ze een dergelijke video zelf kunnen maken. Na een paar nutteloze pogingen zullen ze erachter komen dat ze deze taak aan een vakman moeten toevertrouwen. Let op dat u iemand vindt die de moeite zal doen om te begrijpen wat uw bedrijf doet.
  4. Wijs een interne verantwoordelijke aan. Meerdere medewerkers moeten de video goedkeuren. Om de gang van zaken te vergemakkelijken, kunt u iemand aanwijzen die als tussenpersoon zal dienen tussen uw bedrijf en het productiebedrijf.
  5. Wees vermakelijk. Er geldt één gulden regel: de grappigste video's worden het meest bekeken…

  Bron: Entrepreneur
 • Uw online zichtbaarheid in enkele klikken via PressKing
  05/05/2011

  Voor vele start–ups en KMO's worden persrelaties in huis beheerd. Hoe kan U tijd winnen en professionele resultaten bereiken?
  Pressking biedt een « alles-in-één » service. Voor 29 EUR/maand beheert u de volledige set van communicatie kanalen. Er bestaan meerdere geïntegreerde modules : persberichten zenden, media monitoring, website traffic beheer en e-reputatie analyse.
  Wat U nodig hebt om online en offline zichtbaarheid te beheren, in enkele klikken.
  Ontvang 20%korting op de eerste maand met promo code "CIELPROMO".

  Meer weten
 • De CODE van uw speech
  28/02/2011

  Iedereen moet wel 's speechen: om zijn medewerkers toe te spreken, om een opleiding te geven,... Als u dat met maximaal effect wil doen, dan kunt u de CODE van Lars Sudmann toepassen. Sudmann is een erkend specialist die al vaak in de prijzen viel.
  1. Waarover gaat de code? Voor Lars Sudmann is de inhoud, of de content (C), het belangrijkste. Die is belangrijker dan de lichaamstaal of de gebruikte toon. Vooraleer u begint te schrijven, stelt u zichzelf de vraag: wat wil u dat het publiek onthoudt? Uiteraard moet u de boodschap aanpassen in functie van de doelgroep. Gebruik dus altijd een taal die gemakkelijk begrepen wordt door de mensen tot wie u zich richt.
  2. Ook de organisatie (O) is belangrijk. Vermijd al te lange, complexe speeches. Kies voor drie kernpunten. Deel die indien mogelijk ook op in ten eerste de boodschap, ten tweede de cijfers, en ten derde het verhaal of de context die dienen om de boodschap te illustreren of deze tastbaar te maken.
  3. Wat met het discours (D)? Welke attitude neemt u best aan? Voor Lars Sudmann maakt het weinig uit wat u met uw handen doet. Het voornaamste is dat u oogcontact hebt met uw publiek. Praat dus niet tegen de flipchart of het scherm. Kijk niet te lang naar dezelfde persoon maar overdrijf ook niet bij het kijken naar verschillende mensen want dan maakt uw hoofd bizarre bewegingen. Blijf enkele seconden naar een groepje mensen kijken en kijk dan naar een ander groepje.
  4. Het effect (E) tenslotte. Dat is wat een speech op smaak brengt. Maak gedurfde vergelijkingen, verbreed het perspectief van het onderwerp, interpelleer uw publiek... Op die manier zal het effect van uw speech alleen maar vergroten.

  Bron : www.bizz.be
 • Vijf veel gebruikte sites om een hotel te reserveren
  26/02/2011

  Bijna een surfer op vier boekt zijn hotels online. Hierbij vindt u de vijf meest gebruikte sites.
  • 1. Accorhotels.com, met de merken Pullman, Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, enzovoort.
  • 2. Booking.com, dit is een filiaal van priceline.com dat aanbiedingen in samenwerking met 105.000 hotels in de wereld, aanbiedt.
  • 3. Vente-privee.com heeft ook een segment voor reizen. Dit wordt door 11 miljoen leden in Europa gebruikt.
  • 4. Hotels.com, is het filiaal voor hotelboekingen van de Expedia-groep.
  • 5. Homeaway, is een Amerikaanse groep die gespecialiseerd is in verhuringen tussen particulieren.

  Bron : Médiamétrie/NetRatings
 • Fietsen: snel en voordelig
  17/02/2011

  Dat fietsen gezond is, dat wisten we al. Maar het is ook interessant voor onze portemonnee. Een fietsvergoeding is niet belast en kan toegekend worden aan de werknemers die het stalen ros nemen om naar het werk te komen. Als u wil dat alles op wieltjes loopt, dan moet u wel een aantal regels in acht nemen.
  1. 1. Hoeveel?
   De vergoeding is belastingvrij en mag niet meer bedragen dan 0,20 €/km.
  2. 2. Recht of voordeel?
   De fietsvergoeding wordt noch verplicht, noch automatisch toegekend. Net zoals alle extralegale voordelen, is het een voordeel dat door de werkgever wordt toegekend. Het staat hem vrij dit voordeel toe te kennen, en hij kan de modaliteiten ervan vrij te bepalen.
  3. 3. Welke grenzen?
   Uw werkgever kan het bedrag van de vergoeding bepalen, een maandelijks maximumbedrag opleggen of deze aan bepaalde voorwaarden linken. Zo kan men de vergoeding bijvoorbeeld enkel toekennen aan werknemers die een aantal dagen per week de fiets nemen.
  4. 4. Trein en fiets
   Als u maar een deel van uw woon-werkverplaatsingen per fiets aflegt en de rest met het openbaar vervoer, dan kan u de fietsvergoeding cumuleren met andere voordelen. Uw werkgever kan bijvoorbeeld bijdragen in de abonnementskosten voor de trein.
  5. 5. En mijn auto?
   Stel dat u enkel de fiets neemt als het mooi weer is, en anders de auto. Niets belet u de fietsvergoeding te combineren met een autovergoeding.

  Bron : BNP Paribas Fortis
 • Drie trucs om uw beste mensen te stimuleren
  02/02/2011

  Managers ontmoedigen dikwijls ongewild hun beste medewerkers omdat ze niet weten hoe ze iemand moeten motiveren die daar op het eerste zicht geen nood aan heeft. Hierbij alvast drie recepten om hen beter te stimuleren.
  1. Steek een tandje bij. Geef hen nieuwe doelstellingen in functie van hun competenties en geef ze de middelen die ze vragen.
  2. Laat ze schitteren. Geef hen zichtbaarheid, zeg aan anderen wat ze doen, praat trots over hun verdiensten. Want hun verdiensten zijn ook de uwe.
  3. Laat ze vertrekken. Grote talenten hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Laat ze bewegen zodat ze daarna nog beter naar u terug kunnen keren.

  Source : HBR
 • Er is meer dan het salaris
  01/02/2011

  Wat maakt een medewerker trouw aan een bedrijf? Meer dan zijn salaris alleen, zo blijkt. Voor drie vierde van de werkende Belgen moet een werkgever meer dan enkel financiële voordelen bieden als hij de trouw aan zijn bedrijf wil vergroten.
  Het salaris is slechts voor een op vier werknemers een factor die bijdraagt tot de trouw aan het bedrijf. Dat blijkt uit een enquête die Monster bij 31.722 respondenten, waarvan 898 Belgen, uitvoerde. Een interessant werk met veel uitdagingen (29%) en erkenning voor goed werk (25%) zijn minstens even belangrijk. Daarna volgen de kwaliteit van de baas en de collega's (14%). In de Verenigde Staten daarentegen blijft het salaris argument numero uno (32% van de ondervraagden).

  www.rhtribune.be/nl/art/...
 • Advies van de beste ondernemers
  12/08/2002

  De serial entrepreneur, Norm Brodsky, heeft zes succesvolle ondernemingen in diverse domeinen opgericht. Hij erkent dat er geen recept bestaat voor een geslaagde business. Hij heeft echter enkele richtlijnen afgeleid van de ervaring van zijn collega’s.

  1. 1. Wie geen cijfers kan lezen, vliegt blind.
   U moet zelf de cijfers bekijken en hun onderlinge verbanden begrijpen. Wacht niet totdat uw boekhouder u op de hoogte stelt.
  2. 2. Een verkoop is pas een verkoop als het geld binnenkomt.
   Als u een product of dienst levert in de veronderstelling dat u betaald zult worden, geeft u eigenlijk een lening uit. Kijk op voorhand na of uw klanten kredietwaardig zijn en hoelang het meestal duurt voor ze betalen.
  3. 3. Als de vlottende schulden hoger zijn dan de vlottende activa, bent u virtueel failliet.
   Deze informatie vindt u in de balans terug. Deel het bedrag van de vlottende activa door het bedrag van de vlottende schulden. Als de verhouding hoger is dan 1,25, bent u veilig.
  4. 4. Geef alleen het geld uit dat u in kas hebt.
   Eerst geld verdienen, daarna uitgeven.
  5. 5. Behandel uw concurrenten met respect.
   Uw concurrenten spelen een belangrijke rol in uw succes. Ze bepalen namelijk mede uw reputatie en die is essentieel.
  6. 6. Uw levensplan komt voor uw businessplan.
   Een succesvolle onderneming bouwen is geen doel op zich. Het is een middel om een beter leven te maken voor uzelf en uw familie.

  Bron: inc.com
 • Word een KMO 2.0

  Na Web 2.0 wordt er nu enkel over Onderneming 2.0 gesproken in speeches over management, marketing en klantenrelatie. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe kan het nuttig zijn voor een KMO?
  Web 2.0 plaatst de gebruiker in het middelpunt van een aantal applicaties. Informatie delen gebeurt voortaan via netwerken en kan alle richtingen op gaan. Elke internetter beslist met wie en waarover hij communiceert en kan zelfs zijn eigen inhoud creëren.
  Het concept Onderneming 2.0 streeft naar een minder hiërarchische structuur, met meer plaats voor individuele initiatieven en waar verschillen gewaardeerd worden. Samenwerking, collaboratieve intelligentie en persoonlijke engagement zijn beginselen die aan de basis staan van het bedrijfsleven. En deze wordt zeker niet beperkt tot het gebruiken van Web 2.0 tools.

  KMO 2.0 is een organisatie:
  1. Die een duidelijke visie van zijn doel heeft en weet hoe ze deze op een transparante wijze aan zijn werknemers en partners kan meedelen.
  2. Die managementlessen toepast om werknemers en teams verantwoordelijker te maken.
  3. Die de mens en de economie samenbrengt door een bepaalde ethiek te respecteren en door de behoeften van het bedrijf met de ambitie van het individu te verenigen.
  4. Die de impact van centrale organisaties en bureaucratie minimaliseert.
  5. Die benieuwd is naar zijn business ecosysteem, met andere woorden zijn economisch, competitief en sociaal milieu.
  6. Die gebruik maakt van de collectieve intelligentie om zijn activiteiten en relaties te beheren en om te kunnen innoveren.
  7. Die efficiënte IT-tools ter beschikking stelt die vaak van Web 2.0 afkomstig zijn.

  Bron: Olivier Rivière, portail-des-pme.fr
 • Gedaan met multitasking

  De telefoon beantwoorden terwijl u een mail schrijft, met een collega praten terwijl u op het internet informatie zoekt, rijden terwijl u telefoneert… Vergeet multitasking en concentreer u op die ene taak. Zo werkt u efficiënter.

  1. Stap uit de ontkenningsfase. Erken dat uw brein slecht reageert op al die prikkels en dus geen actie neemt. Gelooft u nu werkelijk dat u verschillende taken tegelijk kunt doen?
  2. Laat geen prikkels toe tegen uw wil. Verwijder het visuele en auditieve teken dat u mail hebt ontvangen en check alleen als u dat zelf wilt.
  3. Zet uw smartphone uit. Laat uzelf toe om soms niet bereikbaar te zijn.
  4. Leer opnieuw hoe u één ding tegelijk moet doen en het ook goed te doen voordat u aan iets anders begint.
  5. Houd het bij één taak, u zult efficiënter werken. Van de ene naar de andere taak switchen, van activiteit veranderen is tijdsverlies. U moet zich elke keer opnieuw concentreren op wat anders.
  6. Luister aandachtig als u belangrijke informatie moet onthouden om een taak te volbrengen of een beslissing te nemen. Om goed te luisteren moet u al uw aandacht geven en dus niets anders doen tegelijk.
  7. Elke ontvangen informatie moet leiden tot actie. Stel een regel op voor uzelf: u mag pas naar de volgende mail als u hebt besloten wat u met de eerste doet.

  Bron: L'Entreprise
 • 10 verboden liedjes achter het stuur

  Naar muziek luisteren in de auto is altijd zeer leuk. Maar let wel op, want sommige liedjes moet u absoluut vermijden.

  Het Britse laboratorium Mindlab International heeft een serieuze studie gemaakt om de top 10 van de meest rustgevende liedjes op te stellen.
  Zowat 30% van de ernstige wegongevallen wordt veroorzaakt door vermoeidheid. U kiest dus beter voor stimulerende muziek. Luister naar Weightless van Marconi Union, het schijnt het meest rustgevende liedje ter wereld te zijn. Ontdek ook de Top 10 volgens Mindlab.

  Bron: Caradisiac
 • Creëer uw eigen logo

  U hebt niet per se een professional nodig om een apart en persoonlijk logo te maken voor uw website of visitekaartje.

  Met een gratis online tool zoals logotypemaker.com zult u eerst een aantal verschillende logo's voorgeschoteld worden. U kunt er dan eentje kiezen die u het meest bevalt. Vervolgens kunt u aan de hand van een bewerkingstool het logo aanpassen door het lettertype, het formaat en de effecten te veranderen en een beeld toe te voegen. Klaar is Kees!
 • De smartphone in een netbook omzetten

  Binnenkort zult u uw smartphone in een netbook kunnen omzetten dankzij de LightPad.

  Dit kleine toestel wordt binnenkort door QP Optoelectronics gelanceerd. Om het 11 inch scherm van het toestel te gebruiken moet u uw smartphone met de pico-projector verbinden. U kunt zelfs het beeld op een grotere oppervlakte displayen. Een Bluetooth-toetsenbord vult het toestel aan.

  Bekijk de demo.
 • Voor een geslaagde PP presentatie

  Power Tegenwoordig kunt u niet om Power Point heen om een presentatie te maken.
  Dit programma biedt talrijke grafische mogelijkheden aan die uw presentatie levendig, geanimeerd, efficiënt en gekleurd maakt.
  Het is wel handig om dit programma te kennen. In de onderstaande video in het Engels kunt u op een grappige wijze leren welke typische fouten u absoluut moet vermijden. Deze voorbeelden moet u niet volgen.
Follow us on

Om u de wegwijs op onze website te vereenvoudigen en aangenamer te maken maakt deze website gebruik van cookies om uw voorkeuren en wachtwoord de onthouden. Bij voorzetting van uw bezoek aanvaardt u dit gebruik.

Dit bericht niet meer tonen